Bøying

Vi disponerer 3 stk kantpresser og et hel automatisk knekkesenter for bøying av tynnplate i stål, aluminium, kobber og kunststoff.

Maks platetykkelse er 5 mm – Maks bredde på del er 3 m – Arbeidstrykk 130 tonn.

Både bøyeoperasjonen og bakanslagenes plassering er CNC styrt. Kombinasjonen CNC styring med stor nøyaktighet og presskraft på 130 tonn  muliggjør nøyaktig bøying med lite avvik i mål på ferdig del.

For hver del lagres et CNC program med informasjon om bøyerekkefølge, vinkel og bakanslagets plassering (høyde på knekk). Dette sikrer en jevn repeterbar kvalitet og enten seriestørrelsen er 1 stk eller 100 stk.

Kontakt oss