Tromek Service AS

Tromek Service AS har kompetanse på service og vedlikehold mot offentlige installasjoner, industribedrifter og maritim næring. Bedriften ivaretar kompetanse på rør, pumper, plate; sveisearbeid og mekaniske reparasjoner.

Tromek Service AS har godkjenning på sertifisering av løftekomponenter, både på industrielt og maritimt utstyr og er ISO 9001, 14001 og EN 1090 godkjent. Vi er også godkjent lærebedrift i fagene: industrirørlegger, industrimekaniker og sveise-/platearbeiderfaget.

 

Opprinnelig ble bedriften etablert i 1994 ved firmanavn Nyhavna Mek. Verksted AS og senere fusjonert til Nyhavna Mekaniske AS i 2007. Siste navneendring ble gjort i 2017 til  Tromek Service AS.

Kontakt oss